دانلود رایگان


دانلود مقاله کامل تجزیه و تحلیل های استحکامی بروی سد خاکی بر اساس تحلیل های نا پایداری روزنه ها و رسوخ ها - دانلود رایگاندانلود رایگان دانلود مقاله کامل تجزیه و تحلیل های استحکامی بروی سد خاکی بر اساس تحلیل های نا پایداری روزنه ها و رسوخ ها

دانلود رایگان دانلود مقاله کامل تجزیه و تحلیل های استحکامی بروی سد خاکی بر اساس تحلیل های نا پایداری روزنه ها و رسوخ ها فرمت فایل : ورد
تعداد صفحه :19
تجزیه و تحلیل های استحکامی بروی سد خاکی بر اساس تحلیل های نا پایداری روزنه ها و رسوخ ها
گوپی سی داپل، دانشجوی محققی
کی . اس هاری پرسد ، دستیار پرفسور
سی – اسی – پی – اوژا – پرفسور
ای – ایی عبدالحسین
واحد مهندسی عمران دانشگاه تکنولوژئ اندئ یاتا
رورکی –

پرادیپ بارگارا
همکار پرفسور
واحد مهندسی عمران دانشگاه تکنولوژی ایندن
رورکی –
چکیده مطلب
تحلیل های خاص بر روی رسوخ ها و شیب ها برای طراحی درست و ایمن بروی سد خاکی لازم است و عموماً از تحلیل های ثابت و درست برای این مورد استفاده می کنند. با این وجود، فشار آب های مصنوعی و نیز تأثیرات شیب ها نیز مورد توجه قرار می گیرد. مطالعه اخیر بروی استحکام و تحلیل های در این خصوص بر روی سد خاکی که تحت فشار آب در شرایط کامل پر می شود قرار دارد. ساختارهای غیر ثابت متغییری به صورت عددی و مدل های خاصی برای کسب نیروی فشار لازم در قسمت سد مورد بررسی قرار گرفت. مدل عددی برای استفاده کامل انواع طرح های ثابت مورد بررسی قرار گرفت. این مدل به پیش بینی فشارهای مصنوعی ناپایدار در تحلیل های خامی استحکام شیب مؤثر بوده که توسط مدل بی شاب تعیین گشت، نتایج بیانگر این موضوع بود که اجزاء غیر اشباح شده خاک تأثیر زیادی بر جریان های برگشت آب دارند و یک فاکتور حیاتی برای شرایط های غیر ثابت هستند، با این وجود، تأثیراتشان برای ما زیاد هم نیست. در قبال، تأثیرات بخوبی برای تعیین حالت های ثابت بسیار مهم است.
  1. مقدمه
طراحی های ابتدائی از سدهای خاکی بر اساس دانش های تقریباً تجربی بوده است. امروزه طراحان از تجربیات قبلی درس می گیرند و مخصوصاً از طراحی های غیر موفق تجربه کسب می کنند. رویکردهای تجربی دارند. منحصراً بوسیله تحقیقات و تحلیل های کامپیوتری که برای الگوهای رسوخ ها مهم هستند و نیز تعیین ثبات شیب ها تعیین می شوند و نیز به وسیله استفاده از ابزارهایی این کار صورت می گیرد و ساخت یک مدل مشاهده ای از خاک و واکنش های حرکتی آن مورد تحلیل قرار می گیرد.
تحلیل های نشت و رسوخ بروی سد خاکی معمولاً به وسیلة حل معادلات درست به دنبال منحنی های خاصی صورت می گیرد.
بسیاری از راه حل های عددی و تحلیلی بر اساس هر دوی مفاهیم اشباع خاک و غیر اشباع خاک ایجاد و در دسترس هستند.
دپاولسکی 1931، 8، کیس گاردان 1940 – مار 1980 ، رنیک کوچکی و دیگران 1966 ، نیدمن و ودرپون 1970 ، لیگیت ریلو 1983 ، بودفادر 1999، اکثر این تحلیل گران انواع شرایط ها را تحت انواع حالت ها مورد بررسی قرار داده اند.
توضیح مصنوعی آب در قسمت های سد به عنوان یک جزء مهم از تحلیل های شیب سد است . طراحان معمولاً از متدهای خاصی برای تعیین ثبات های خاصی استفاده می کنند. (وکن 1996). متدهای رایج را متد رایج قطعه ای (فلینس 1927) (ii)متدشناسایی شده بی ثبات (iii) و رویکردهای شناسایی جان باس تشکیل می دهند. ونیز (iv) مورتن و متد پرایس برای تعیین شیب سد (مورنگن ربرایس 1965) و (v) متواسپنسر (اسپنسر 1967) را تشکیل می دهند.
منابع و مأخذها
]14[ پارلکس ان ، ان 1921 : رسوخ در سد خاکی ، مؤسسه لیکوربتکی ، متوروتیسی رلیفنگ برو ، ترجمه توسط گروه مهندسی
]15[ رمسون، ای هربزگ جی ، ام و مولز اف – ای 1971 ، متدهای عددی برای سطوح هیدروژنی – جان ونیل – نیویورک ان – وی
]16[ شائو ان تی و وانگ زی تی 2000، بروی ثبات سطوح شیب دار خاک غیر اشباح خاک های غیر اشباح برای آسیا – روتروام 829 – 825
]17[ سیداپا جی یرساد اج – کی – اس – ادماسی – اس پی – حسن ای آی ای و پاراتاپی 2006 ، تحلیل های رسوخ درسدها به صور موقت ، حساسیت برای اینوتروپی، اجزاء خاک ، جی – دام – صفحه سرس – xvI ، صدر 291 – 291 – 40
]18[ 1967 ، متد تحلیل ثبات و بررسی نیروهای موازی داخلی ، منوتکنیک ، لندن 26- 11 = (1) k
]19[ ون – بینوتن ام – تی (1980) ، یک مطالعه برای پیش بینی برخوردهای هیدرولیک خاک غیر اشباح ، بخش خاک 898- 892 – 44
] 20[ - اس – کی فرولود – ای – جی – پانال – وی ای کلینترن – ای – دبیلو مدلی برای پیش بینی مقاومت در خاک ، کن کوتیج – جی (32)
]21[ زن کوویچ، اُ – سی – پی مایر دوی کی چنگ 1966 ، راه حل برای شاخص های ابتدائی انتروپیک شیب خاک ، جی – اینگ – کچ – دی – آمر – سو – مهندسی عمران – 92 (i=MT ) 111-120.
(توضیحات شکل)
  1. دیاگرام برای سطح سد با شرایط کران و مرزی
  2. شیب طبیعی خاک و بخش های خاک
  3. افزودن فشار بر روی قسمت بالا و hc
  4. شکل 5 ) : حساسیت ایمنی برای شیب برگشت جریان پایین به ثبابات هیدرولیک ن
  5. شکل 6 . حساسیت عامل ایمنی برای شیب برگشت جریان به تناوب

  1. شکل 7 : حساسیت عامل ایمنی برای شیب برگشت جریان (پایین آمدن ) برای

توضیحات جدول ها :
جدول 1 : جزئیات ژئوفیزیک یک بخش سد
جدول 2 : پارامترهای خاکدانلود مقاله کامل تجزیه و تحلیل های استحکامی بروی سد خاکی بر اساس تحلیل های نا پایداری روزنه ها و رسوخ ها


دانلود


مقاله


کامل


تجزیه


تحلیل


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه
دانلود مقاله محیط های استرس زا

دانلود فایل فلش فارسی گوشی سامسونگb510 ورژن JPHH1 با لینک مستقیم

وکتور گل-وکتور شاخ و برگ-فایل کورل