دانلود رایگان


پاورپوینت در مورد دوسده تکاپوی توسعه در ایران نشست چهارم دوران کلاسیک توسعه - دانلود رایگاندانلود رایگان پاورپوینت در مورد دوسده تکاپوی توسعه در ایران نشست چهارم دوران کلاسیک توسعه

دانلود رایگان پاورپوینت در مورد دوسده تکاپوی توسعه در ایران نشست چهارم دوران کلاسیک توسعه لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی: Powerpoint

نوع فایل: ppt (قابل ويرايش و آماده پرينت)

تعداد اسلاید: 19 اسلاید
قسمتی از متن فایل دانلودی
oشرایط شناسیoشرایط بین المللی؛oتهاجم امپرياليستیoميليتاريسم روبه رشدoاستمرار دستاوردهای جهان نوoپايگاه سوسياليستیoتموج های آرمانی: nرد پای سوسياليستیnانقلاب مکزيکیnنهضت هندیnرفرم ترکیoطبل و شيپور جنگoشرایط ملی؛oفروکش مشروطهoآرمان های تحقق نيافتهoچيدمان ناپايدارoحکومت ايلی رو به پايانoشيرازه پاشی مديريتیoنيازهای تاريخی استعمار مسلط: nتمرکزn امنيت nکمربندoمنتخب دورانیoچهار ساله پيش نياز:nتمرکزnتخصیصnسرکوب های ايمن سازnقرق تاريخیoساختار شناسیoساختار جامعه؛ooپايان سازمان يافتگیoغيبت قطب های مرجعoخلاء نهاد آگاهی رسانoتنگه عرصه عمومیoتک طبقه محدود شدهoمجلس مهار خوردهoساختار قدرت؛ooشاه قَدَر قدرتoسازه اداری- تشکيلاتیoسازه نظامی- پليسoسازه ايدئولوژيک- فرهنگیoکابينه نوينoادغام قواoدست اندرکاران توسعه؛ooشاه مياندارoنخبگان منتخبoمشاوران- مجريان خارجیoنوع مواجهه با توسعه؛ooضرورتی برای تثبيت و بقاء سلطنت نوoعرصه ای برای رقابت با همسايهoپاسخی به نيازهای تاريخی بيگانهoامکانی برای احيای اقتدار باستانیoطرحی برای نوسازیo

پاورپوینت


دوسده


تکاپوی


توسعه


ایران


نشست چهارم


دوران کلاسیک


توسعه


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دانلود فایل فلش فارسی گوشی سامسونگb510 ورژن JPHH1 با لینک مستقیم

پاورپوينت با عنوان موتورهاي هيدروژني